Összeesküvéselmélet

Sophie - Prózák

 

A FANTÁZIA VILÁGA

Rémálom
SZATÍRÁK, SZATÍRAMESÉK
FANTÁZIATÖRTÉNETEK
Ön itt van most
EzoTaro.com <<< Honlaptérkép <<< A fekete párduc, Az illuzionista >>> Visszatérés, Teremtés

ÖSSZEESKÜVÉSELMÉLET

Nekem ne mondja senki, hogy nincs nemzetközi, sőt bolygóközi összeesküvés!
Most már egész biztosan tudom, hogy mindenki az én vesztemet akarja!
Az egész világ összeesküdött ellenem, és mindenkinek az a célja, hogy én szopópályára kerüljek.
Nincs egyetlen ember sem, aki jóindulattal lenne irántam, és ne keresztbe tenne, hanem segítene.

Mindenki azon igyekszik, hogy én szegény legyek, elszigetelt és boldogtalan.
Látom a sanda pillantásokat, a kárörvendő arcokat.
A múltkor is, amikor vásárolni mentem, a pénztáros olyan kajánul vigyorgott rám, hogy a hátamon futkosott a hideg.
Mi az, hogy honnan tudom, hogy ő is a vesztemet akarja?
Tudom és kész!
Miért pont ő lenne kivétel?
A feleségem egyenesen az életemre tör, ezt is biztosan tudom.
A múltkor spenót volt vacsorára és olyan fura íze volt, hogy rögtön gyanús lett. Kérdezem is az asszonyt szende orcával, hogy „másképp főzted a főzeléket, drágám?”. Mire ő úgy tett, mint aki meglepődött, és mondta, hogy mindent ugyanúgy csinált, ahogyan szokta. Persze én bólogattam, de szerencsére kiment a konyhából, és gyorsan lehúztam a vacsit a wc-be. Mikor visszajött, csodálkozott, hogy zsíros kenyeret eszek, de én mondtam neki, hogy ma sokat dolgoztam, és úgy látszik, éhesebb vagyok a szokottnál.
Azt is biztosan tudom, hogy a kisfőnök is közvetlenül az életemre tör.

A múltkor bent kellett maradnom túlórázni, és egyszer csak elaludt az összes villany. Nagy futkosás kezdődött, de én tudtam, hogy a kisfőnök csinálta a zűrt, hogy eltegyen láb alól. Még szerencse, hogy erre már hetekkel korábban felkészültem, és az íróasztalom fiókjába tettem egy szép nagy kalapácsot. Nem is tévedtem, mert egyszer csak hallom ám a neszekből, hogy valaki a hátam mögé lopakodik. Persze nekem már a kezemben volt a kalapács, felpattantam, és éppen lesújtani készültem vele, amikor felgyulladtak a lámpák. Tény és való, hogy elég fura látványt nyújthattam, és az is igaz, hogy alig tudtam kimagyarázni a helyzetet, de valahogy csak kivágtam magam. Azóta viszont eléggé hideg körülöttem a légkör, kerülnek a kollégák. Ez persze megint csak azt bizonyítja, hogy mindenki a vesztemet akarja.
Lassan egy falatot sem eszem otthon, mert rájöttem, hogy a kenyeret is át lehet itatni méreggel, tehát ez ellen sem tudok védekezni. Lefogytam 15 kg-t, és a feleségem úgy csinál, mint aki aggódik, persze én tudom, hogy ezt csak eljátsza, mert belül örül, és roppant elégedett, hogy én lassan éhen halok.

De újabban sajnos más dolgok is történnek. Ufókat láttam a minap magam körül. Gonosz kis szemük van, hatalmas karmuk, és mind felém csápoltak. Persze nagyon megijedtem, és futásra vettem a dolgot, de mikor beléptem házunk kapuján, rájöttem, hogy csöbörből vödörbe estem, mert otthon meg az asszony akar eltenni láb alól.
Elájultam.

Nem tudom hova kerültem, de elég nagy a zaj, és be vagyok zárva egy szobába egyedül. Azután nyílik az ajtó, és bejön 3 fehérruhás ember, amolyan lárvaarccal. Engem persze nem tévesztenek meg, mert tudom, hogy most a kivégzésem következik. Aha! Ez itt a halálos injekció! Már belenyugodtam a sorsomba, rezzenetlenül várom, hogy eljöjjön értem a halál angyala.
Ébredésemkor alig hiszek a tudatomnak, ugyanis halk, kellemes hárfazene szól, csengő kacagásokat hallok, és valami nagyon finom illat száll felém. Ez csakis a Mennyország lehet, gondolom magamban. Kinyitom a szemem és meglátom a kisfőnököt, mögötte a feleségemet és őmögötte pedig a pénztárosnőt. Azonnal tudtam, hogy nem a Mennyországban, hanem a pokolban vagyok, hiszen másképp nem tudnának ide is utánam jönni.
Teremtőm! De hát akkor ennek sose lesz vége? Még az életen túl is az életemre törnek?! – sikoltanék fel. De nem tudok, mert nincs hangom.
Mikor kinyitom a szemem, verejtékben úszik az egész testem, és felettem feleségem mosolygó arcát látom. De mintha nem látnék rajta rosszindulatot, csak aggodalmat és szeretetet. „Végre lement a lázad” – mondja kedves hangon. Visszatér az emlékezetem. Hát persze, elkapott valamilyen vírus, és nagyon magasra felszökött a lázam, de nem vitte le semmiféle gyógyszer. Azután kijött az orvos, és közben áramszünet lett, ám később visszajött a világítás, így be tudta adni nekem az injekciót. „20 órát aludtál” – mondja nejem, megsimogatja arcomat, és kinyitja az ablakot. Friss fuvallat érkezik el az ágyamhoz, és kitisztítja tudatomat.
Lázálmomban mindenki az életemre tört. Elgondolkodom. Talán figyelmeztetés, hogy ha nem sikerül kétségeimet, bizalmatlanságomat, negatív látásmódomat leküzdenem, akkor bizony komoly negatív következményeket, szeretetlenséget teremtek magam köré. Ha nem is olyat, és azt, mint amit álmodtam, de elszigeteltséget, boldogtalanságot mindenképpen megidézhetek.
Megborzongok, talán a friss levegőtől, talán mástól. Ismét elalszom, ezúttal nyugodt, pihentető alvással. (2009-07-24)

 


Gyűlölet: Tudod milyen szörnyű gyűlöletben élni? Amikor a kajánság vesztedet reméli? (2008-05-17)

RÉMÁLOM

Minden fekete volt a hatalmas teremben: a selyem drapériák a falakon, a fekete kövön a szőnyegek, fekete madarak és pillangók lógtak a mennyezetről, fekete zsinóron. A Nap a bejárattal szemben lévő falon a baloldalt foglalta el, de csak a beavatottak tudták, hogy ott a Nap, mert azt is fekete lepel fedte. A terem legnagyobb falán, a főhelyen a Hold ragyogott, hatalmasra festve, ezüstös-kéken.
A teremben nem sokan voltak, mintegy 20-30 fő. Egyforma fekete köpeny volt mindenkin, fekete csuklyával. Az arcokat is fekete selyem fedte, csak a szemek látszottak. Női szemek. A jelen lévők mind nők voltak. Senki sem beszélt, még csak halk zene sem szólt. Csend volt, nyomasztó néma csend. A Hold alatt egy alacsony dobogó volt látható, fekete szőnyeggel letakarva. A teremben rejtett világítás fényét lehetett sejteni.
Ebben a pillanatban kinyílik egy oldalsó ajtó és lassan, kimért léptekkel besétál egy fekete köpenyes alak. Ugyanolyanban, mint a többiek, de csuklyája tetején a Hold világít, a falon lévőnek pontos mása, csak kicsinyítve. Föllépked a dobogóra, megáll középen, és arra fordul, amerről jött. Karját lassan felemeli és alig láthatóan int az ajtó felé. A teremben lévők mind az ajtóra szegezik tekintetüket, ahol megjelenik egy fekete köpenyes alak, mögötte egy fehér köpenyes, és a sort egy újabb fekete köpenyes zárja. Elindulnak a dobogóra, és odaérve megállnak Hold Asszony mögött néhány lépésnyire. A helyiséget továbbra is csend uralja. Az Asszony oldalt lép és jelt ad. Most válik láthatóvá a fehér köpenyes alak, kinek fejét fehér csuklya, arcát ugyanolyan színű kendő fedi. A rémült szempár egy férfié. A nyakában fekete zsinór. Hold Asszony intésére az áldozat nyakán megfeszül a zsinór.
Ekkor hatalmas sikoly tölti be a termet.

Júlia az éjszaka kellős közepén saját sikolyára riad. Úgy vacog, hogy fogai összekoccannak, teste verítékben úszik, haja csapzott. Felkattintja az éjjeli lámpát, rágyújt egy cigarettára, állig betakarózik, csak a cigarettát tartó karját teszi a paplan fölé.

Akarata ellenére részletekbe menően, újra leperegnek előtte a képek. Iszonyattal tölti el. Nem érti. Álmában a fehér ruhás alak férfi volt, mégis biztosan tudja, hogy akit kivégeztek, az ő maga volt. Azután eszébe jut a holnapi utazás, és rossz előérzete támad, de elhessegeti a baljós gondolatokat és ismét elalszik.
Reggel elég nehezen ébred, tagjai fájnak, mintha az éjjel valaki agyonverte volna. Lehet, hogy beteg? Megméri a lázát: 38 fok. Eszébe jut az éjszakai álom, és az azt követő ébredés utáni baljós érzés. Mintha az Isten is azt akarná, hogy maradjon itthon. Egy rövid időre komolyan elgondolkodik a lehetőségen, hogy elhalasztja az utazást, mert valószínűleg úgyis beteg. Csak nem lettem babonás? – korholja magát, és bevesz egy Aspirint. Szétnéz a szekrényében, hogy mit vegyen fel, végül egy fehér ruha mellett dönt, hozzá fehér nyári kalapot tesz fel. Kézbe veszi csomagját, utoljára még körülnéz a lakásban és útnak indul a reptérre. Holnap reggel el kell foglalnia új munkahelyét, különben lőttek a jó kis állásnak, ami karrierje szempontjából nagyon fontos.
Egy órával a gép indulása előtt már kint van a reptéren. Ráérősen nézelődik, kávézik. Felismeri a rendőrfőnököt és a feleségét, akik láthatólag fiukat kísérik ki, és most az indulás előtti búcsúzkodás folyik. Mivel azonban még ráérnek, fiuk Richárd elindul, hogy valami innivalót hozzon.

A beszélgetés halk moraját géppisztoly kelepelése hasítja ketté. A semmiből ott terem öt fekete ruhás alak, fejüket kapucni, arcukat fekete kendő fedi. Richárdot fogják körül. Három fegyveres a megkövült várakozókat tartja sakkban géppisztolyával, míg a másik kettő a fiút közrefogva, sietve hagyja el az épületet. Az utasokra meredő három géppisztoly egyszerre ugat fel, a fegyveresek nyolc sebesültet, hatalmas hangzavart és káoszt hagynak maguk után.
Júlia egy erős ütést érez a mellkasán – eltalálták. Mielőtt a semmibe zuhan, eszébe jut az álom. Az éjszaka megálmodta, hogy ma meg fog halni.

(2002)


A Sophie - Prózák weboldalainak egyikén jár Kedves Olvasó, ahol több mint 40 történetet, szikrát, spirituális ébresztő gondolatot, sőt, gondolatébresztő gondolatot talál. A prózák többfélék, így a spirituális jellegű írásokon kívül sok-sok szórakozásra, nevetésre is van lehetősége.
Az oldal két fantáziatörténetet tartalmaz: Összeesküvéselmélet, Rémálom.
Mind az epikai, mind a lírai alkotásokra jellemző egyfajta spirituális beállítódás. De nevezhetjük a változás irányába ható gondolkodásmódnak, ébresztőnek is. Ez leginkább az Ébredés Krónika 2009. c. naplóbejegyzéseknél tűnik ki a legtisztábban, és elég sok vers, illetve versciklus tartalmából, címéből.

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com