Sophie - Prózák

GONDOLKODOM ...

A mindennapjainkról, mindennapi **********fogalmainkról

Ön itt van most
EzoTaro.com <<< Honlaptérkép <<< Gondolkodom a személyiségfejlődésről >>> ÉBREDÉS KRÓNIKA 2009

GONDOLKODJUNK EL EGYÜTT ...

... hétköznapi fogalmakon, kifejezéseken, hiszen ezek mögött értékek, értékrendek húzódnak meg. A változás, az átértékelés pedig a fogalmak szintjén kezdődik. Fogalom annyi, mint meg-fog-ni, azaz a tudat fényébe emelni, tudatossá tenni valamit.
Gondolataink tele vannak klisékkel, panelekkel, általánosításokkal. Fel kell szabadítanunk magunkat ezek alól. Meg kell szabadulnunk azoktól az ösztönné csontosodott véleményektől, amelyeket szüleinktől vettünk át, illetve azoktól a külső hatásoktól, amelyekkel szemben gyermekkorunkban még védtelenek voltunk. Nagyon nagy munka felfedezni ezeket a gondolati mintákat, sémákat, mert mondhatni programként, ösztönként működnek, így ellenőrzésünk, illetve tudtunk nélkül hatnak és visszahatnak életünkre. Mégis.
El kell végre fogadnunk, hogy saját fogalmainkat, fogalmi rendszerünket, gondolkodásmódunkat saját élettapasztalatunknak kell kialakítania. Ne a szüleink, a médiák, vagyis a mindenkori hatalom, vagy bárki más által belénk vert klisékben gondolkodjunk, és ne a könyvekből tanuljuk az életet. Akarjunk és merjünk önállóan gondolkodni. Akarjunk és merjünk hozzányúlni a tabukhoz, a tabu témákhoz. Merjük föltenni a kérdést, hogy mit jelent ez nekem? Merjük föltenni a kérdést, hogy jó-e ez nekem? Merjük átértékelni vagy megerősíteni eredetcsaládunkból hozott értékeinket. Hiszen csak azt az értéket, gondolatot mondhatjuk magunkénak, amin elgondolkodtunk, amit megtapasztaltunk, és amire így, ezek után képesek vagyunk igent mondani. Csak ezekért a dolgokért tudunk kiállni, mert ez már valóban a mienk.
Következzen most néhány fogalom, melyek értékelésünkre, adott esetben átértékelésünkre szorulhatnak: ezotéria, csalás, öncsalás, hazugság, boldogság, halál, érdek és érdekérvényesítés, fordított látásmód, életterületeink, az ego és a jóindulat. Szó lesz még a szerepeinkről, a tévedéseinkről, a szerénységről és a büszkeségről.
Gondolkodjunk hát együtt!

EZOTÉRIA
Az ezotéria manapság az egyik legvitatottabb érték, fogalom, filozófia, életmód – vagy kinek mit jelent. Sajnos a véleményüket kinyilvánítók 95%-a nem a saját véleményét hangoztatja, közülük legtöbben a fogalmat negatívan értékelők közül kerülnek ki. Mit jelent nektek az a szó, hogy ezotéria?
Szótári jelentése: (gör-lat) titkos, rejtett, csak a beavatottaknak hozzáférhető.
Kérdések: Mit kell elrejteni - úgy egyáltalán? Ki elől? Miért kell elrejteni? Mi a beavatás? Mitől titkos? Kinek áll érdekében az információt, a tudást eltitkolni?
Gondolatébresztő: tudatosság, megemelkedett tudatszint, tudattágulás, babona, bemerevedett gondolkodásmód, "oszd meg és uralkodj", a babona mindenkori vámszedői, az információ forradalma, és jelentősége.

BOLDOGSÁG
Ritkán gondolkodunk el hétköznapi szavainkon, fogalmainkon. Pedig érdemes lenne, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti nekünk, mint másnak, és az sem biztos, hogy nekünk ugyanazt jelenti pl. a boldogság most, mint 5-10 évvel ezelőtt.
Nektek mit jelent a fogalom: boldogság? És mondjuk 5 évvel ezelőtt? Hogyan éltél, hogyan gondolkodtál akkor, és mik voltak életed fontos eseményei? És most?
Szótári jelentése: 1. a sorsával, körülményeivel való megelégedés érzésétől teljesen áthatott; 2. (vall) üdvözültnek nyilvánított, de (még) szentté nem avatott (személy).
Kérdések: Mit jelent a boldogság? Lehet hosszan tartó boldogságban élni, vagy csak vágyálmot kergetünk? Mi lehet a boldogság kiváltó oka? Kell-e egyáltalán, hogy legyen kiváltó ok? Lehet boldoggá vagy boldogtalanná tenni valakit? Vajon miért mondják a halottra, hogy megboldogult?
Gondolatébresztő: "ugyanolyan a boldogság mértéke, mint a boldogtalanságé" – igaz ez?; a boldogság, mint energia, életerő; az "ez engem nem boldogít" - kijelentés energialeszívó hatása ellenében.

ÉRDEKEK, ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
Mai világunk másról sem szól, csak érdekeink érvényesítéséről, önérdekünk minden áron való keresztülviteléről. De tisztában vagyunk-e egyáltalán valódi érdekeinkkel? Nem lehetséges, hogy valódi érdekeink nem hogy szemben állnának másokéval, de egyenesen egybe is esnek? Lehet, hogy nem is ismerjük hosszú távú valódi érdekeinket, mert rövidlátó tekintetünk csak rövid távon lát? Esetleg még úgy sem, annyira sáncol az egónk? (Sáncol: sportban használatos kifejezés, jelentése hárít, védekezik.)
Mit jelent Önnek a fogalom: érdek? Hát az érdekérvényesítés?
Szótári jelentése: valakinek, valaminek a javát, hasznát szolgáló, szükséges, fontos dolog; haszon, nyereség, előny.
Kérdések: Mit jelent az a szó, hogy asszertivitás? És mit jelent az érdekérvényesítés? Biztos hasznos-e számunkra, amitől jól érezzük magunkat? Ki mondja meg, hogy mi szolgálja rövid vagy hosszú távú érdekeinket? A rövid és hosszú távú érdekeink

mindig egybeesnek? Az egyén valódi érdeke állhat-e szemben a közösség valódi érdekével?
Gondolatébresztő: egyéni érdek, közösségi érdek, közérdek, megfelelés, agresszivitás, passzivitás, "ne hagyd, hogy a fejedre könyököljenek!" – de - "védd meg az érdekeidet!", "ne legyél önző!" – de „ne hagyd magad kihasználni!”, alkalmazkodás kontra egyéniség.

HALÁL
Ez az a szó, amit jószerével még ki sem nagyon merünk ejteni, ezért inkább ilyesmit mondunk helyette: „ha valami történne vele”. Megfellebbezhetetlenül véglegesnek tűnik számunkra a halál. Ez igaz is a fizikai szinten, és ha nem ismerünk el semmi mást, csak ezt, akkor bizony valóban szívfájdítóan végleges fizikai testünk halála.
Szótári jelentése: 1.A szervezet életműködésének teljes és végleges megszűnése
2. A másikat irodalmi kifejezésként jelöli: valaminek megszűnte, pusztulása
Kérdések: Mi a halál? Mi hal meg? Kit gyászolunk: az elhunytat, vagy magunkat? Miért gyászolunk? Miért vagyunk szomorúak? Miért érezzük véglegesnek a halált? Hová távoznak szeretteink? Van-e élet a halál után, és ha van, milyen lehet?
Gondolatébresztő: vidám halotti tor, temetés fehérben, különböző felfogások a halálról túlvilág - másik világ, halál és újjászületés a természetben, halál és újjászületés az embernél.

CSALÁS, ÖNCSALÁS, HAZUGSÁG
Ezeket a fogalmakat legtöbbször elutasítjuk, mint ránk jellemző tulajdonságot. Az valóban nem biztos, hogy jellemző ránk, de az biztos, hogy életünk folyamán mindegyiket kipróbáltuk, megéltük, megtapasztaltuk. A csalás és a hazugság inkább mindennapi fogalom, de az öncsalásra ritkán gondolunk. Mert ugyan ki az a bolond, aki magát csalja meg? És mégis … Ki az, aki nem veszi tudomásul, hogy az elmúlt szerelmet nem váltotta fel egy mélyebb, kölcsönös megbecsülés, tisztelet, építő jellegű szeretet, de helyébe lépett a megszokásnak nevezett érdektelenség, szürkeség, egymás lehúzása, becsmérlése? Vagy ki az, aki nem veszi tudomásul, hogy munkája már régen nem örömet jelent, hanem állandó stresszt, érdektelenséget?
Mit jelent számodra ez a három szó: csalás, öncsalás, hazugság?
Szótári jelentése: 1. csal: félrevezet, ámít, tévedést okoz; 2. öncsalás: önámítás, önáltatás; 3. hazudik: tudatosan valótlant mond, színlel
Kérdések: Kit csalunk meg? Az élet mely területén élünk csalással? Miért csalunk? Felvállaljuk-e egyáltalán, hogy csalunk, vagy még saját magunkat is megcsaljuk azzal, hogy ezt az árnyékunkat el sem fogadjuk?
Gondolatébresztő: a csalás ellentétei; hűség, mint házastársi hűség; becsületesség; hűség, mint kitartás; csalás a játékban; a csalás, mint hazugság; "mint kívül, úgy belül": csalás, öncsalás; a csalás, mint menekülés; a csalás, mint színlelés; Lucifer (Fényhozó) (2008)


Az önbecsapással elveszem az esélyt magamtól, hogy saját magam irányítsam az életemet. Ki bízná rá az életét egy megbízhatatlan alakra?! (2002)

AZ EGO ÉS A JÓINDULAT
Az ego részéről nincs jóindulat. Amibe az ego beleszól, ami tőle indul ki, azt mindig valami önös érdek vezérli. Ezért segítését sem jóindulat irányítja, hanem az, hogy bebizonyítsuk magunknak és másoknak, hogy mi jobban tudunk valamit annál a valakinél, akinek segítséget nyújtunk. Tipikus mondatok: „Ideje lenne végre, hogy…” „csak azért szólok neked, mert ha nem sietsz, mások kaparják ki a gesztenyét helyetted.” „Ez nem jó megoldás.” Én a helyedben azt tenném, hogy…” – Ezek a mondatok mind arra alkalmasak, hogy a másikat elbizonytalanítsuk, és önbecsülését csökkentsük azáltal, hogy tudtára hozzuk tehetetlenségét, hozzá nem értését – saját életéhez! Ezzel kiszolgáltatottságát növeljük, biztonságérzetét csökkentjük, az önmagába vetett bizalmát megrendíthetjük, és akár függőségi helyzet is kialakulhat.
„Istenem szabadíts meg barátaimtól, ellenségeimmel magam is elbánok majd!” (Voltaire)

ÉLETTERÜLETEINK
A jól és sikeresen működő életterületeinken adjuk önmagunkat. A rosszul vagy sehogyan sem működő életterületeink jelzik, hogy hol borult fel az egyensúly. Itt kell keresnünk a rossz, negatív

tudattalan „programjainkat”.
Ha így szemléljük a dolgokat, elkerülhetjük az általánosítást, és a negatív önértékelést.
A pozitív önértékelés alapja: tisztán látni, tudni azt, azokat, amiket jól csinálunk, amikben sikeresek vagyunk, és gyengeségeinket – amin nem tudunk változtatni – indulatok nélkül tudomásul venni.

FORDÍTOTT LÁTÁSMÓD
A fordított látásmódunk következmény. Annak a következménye, hogy elkülönítjük a külső világot saját, belső világunktól, és így elszigetelve szemléljük. Nem vesszük észre, hogy a külső világunk a belső ideáink megtestesülése. Vagyis a külső és a belső ugyanaz („Mint kint, úgy bent.” Hermész Triszmegisztosz), ám természeténél fogva más formában találkozunk vele. Az egyik a ritka, gondolati energia, a másik a sűrű, anyagi energia.
Tudatos teremtés az, amikor már a gondolati energiáinknak tudatában vagyunk. (2010-05-21)Apránként siratjuk el büszkeségünket, ahogyan visszanézve felfedezzük ballépéseinket, ostobaságainkat és hitványságainkat. (2002)

A SZEREPEINKRŐL
A valódi arcunkra, valódi önmagunkra csak nagyon kevesen kíváncsiak: őközülük kerülnek ki a barátaink, és közülük választunk párt is magunknak. Akik idegenek maradnak, azok zokon veszik, zavarba jönnek, ha kiesünk szerepünkből, és valódi önmagunkat adjuk. Elveszítik biztonságérzetüket, és nem tudják, hogyan reagáljanak megnyilvánulásunkra. Az is lehet, hogy dühösek lesznek ránk, amiért kínos helyzetbe hoztuk őket. Ha sokszor nem úgy viselkedünk, ahogyan azt szerepeink előírják, könnyen magunkra maradhatunk.

A TÉVEDÉSEINKRŐL
Minden normális ember elmenekül a veszély elől. Ezért menekülünk az önvizsgálódás elől is. Teljesen normális jelenség, mert sajnos az énképünk valóban csúnya sérüléseket szenved. Azért félelmetes a helyzet, mert megtudhatjuk, hogy okosak vagyunk, de nem annyira… szépek vagyunk, de nem annyira… jók vagyunk, de nem annyira… sikeresek vagyunk, de nem annyira… fontosak vagyunk, de nem annyira…mint hittük, és tévedtünk, de nem annyit – hanem sokkal többet.

A SZERÉNYSÉGRŐL
Nem nehéz szerénynek maradni. Mindössze arra a stabil tudásra van szükségünk, hogy a világnak – életünk végéig! – csak egy apró szegmensét láthatjuk, ismerhetjük, tapasztalhatjuk meg a determináció folytán. Ez az emberi lét sajátossága: gondolkodásunkat, érzelmi megnyilvánulásainkat saját

élettapasztalatunk alakítja ki. Ennek alapján: bármennyi tudásra tegyünk is szert, mások nézőpontjának – megértésének – megismerése nélkül meg sem közelíthetjük a valóságot. Az abszolút valóság az élő, létező emberek és más tudatok összessége. Ehhez képest még az is nevetséges, ha életünk folyamán százezer embert ismerhetünk meg valamilyen szinten! Akkor hogyan képzelhetjük azt, hogy mi egyedül ismerjük az igazat, a valóságot? Ez teljességgel nonszensz! Elképesztő és nevetséges felfuvalkodottságra vall!

A BÜSZKESÉGRŐL
A büszkeséget valami félreértés folytán jó tulajdonságnak tekintjük. De nézzük meg közelebbről, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy „látod, nekem van…” Ha valóban rendelkezünk azzal a valamivel, amire büszkék vagyunk, már nem is vagyunk büszkék, mert az a valami jellemző ránk, akár a szemünk színe. Ha pedig csak azt hisszük, hogy rendelkezünk vele, akkor mire vagyunk büszkék?
Aki büszke, az büszkeségből nem fogad el semmit. Vagy azért, mert tényleg úgy gondolja, hogy nincs szüksége rá, vagy azért, mert szüksége lenne ugyan rá, de büszkeségből nemet mond. Ha viszont büszkeségből semmit sem fogad el, saját „készletei” előbb-utóbb kifogynak. Amikor már semmije sincs, akkor tanul meg kérni és örömmel elfogadni.
Miért kell idáig eljutni?
Nem lenne jobb, ha mindjárt örömmel tudnánk elfogadni?
(2002)


A Sophie - Prózák weboldalainak egyikén jár Kedves Olvasó, ahol több mint 40 történetet, szikrát, spirituális ébreszto gondolatot, sot, gondolatébreszto gondolatot talál. A prózák többfélék, így a spirituális jellegu írásokon kívül sok-sok szórakozásra, nevetésre is van lehetosége.
Az oldal egy esszét tartalmaz: Gondolkodom ... A mindennapjainkról, mindennapi fogalmainkról.
Mind az epikai, mind a lírai alkotásokra jellemző egyfajta spirituális beállítódás. De nevezhetjük a változás irányába ható gondolkodásmódnak, ébresztőnek is. Ez leginkább az Ébredés Krónika 2009. c. naplóbejegyzéseknél tűnik ki a legtisztábban, és elég sok vers, illetve versciklus tartalmából, címéből.

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com