Sophie - Prózák

SZIKRÁK ...

Ön itt van most
EzoTaro.com <<< Honlaptérkép <<< ÉBREDÉS KRÓNIKA 2009 >>> A kapcsolatainkról

... AZ EMBERRŐL

Tanítani csak a tanítás iránti alázattal lehet.
*****

Irónia = tisztánlátás + játékosság.
*****

A vezető típusú embert az különbözteti meg a követőtől, hogy ha olvas, lát vagy hall valamiről, az beindítja saját gondolkodását. Rendszerez, beilleszt, összefüggéseket keres és talál, végül levonja a következtetést – így alakítja ki saját véleményét. Ez nem zárja ki azt, hogy véleménye másokéval megegyezzen, azonban mégis a sajátja, mert saját logikája, érvrendszere és tapasztalatai, saját fogalmai alapján jut el a végkövetkeztetésig.
*****

A betegség legyengíti az embert. A fizikai betegség a testet, az érzelmi betegség az érzelmi ellenálló képességet gyengíti le, a lelkierőt csökkenti, a jellem szilárdságát puhítja fel, pusztítja el.
*****

A szellemi szabadság olyan mértékű, amennyire megszabadultunk a konvencionális gondolkodástól és az előítéletektől, gondolkodási kliséktől és panelektől. Amilyen mértékben ezen élettelen gondolatsémák helyett eleven gondolatok, szabadon áramlanak elménkben, annyira vagyunk függetlenek szellemileg.
*****

Nincs nagyképű ember, csak buta kisegér, aki oroszlánnak hiszi magát. Ha azonban rájön, hogy ő egy buta kisegér, akkor oroszlánná válhat – bíztattam magam, miközben halált megvető cincogással az oroszlánra vetettem magam.
*****

Az oroszlán az állatok királya. Nincs azonban siralmasabb látvány, mint egy vézna, tehetetlen király.
*****

Nincs fölötted semmilyen hatalom. Te szereted magad, te neveled és tanítod magad, te követelsz magadtól. És ha ezeknek nem teszel eleget, te szenvedsz.
De az is te vagy, aki ezen változtatni tud.
*****

A hiúság vakságot eredményez, a vakság pedig hiúságot.
*****

A túlzott önbizalom nagyvonalúvá, óvatlanná tesz. Így vezet el a megalapozatlan bizalomhoz és a csalódáshoz.
*****

Vigyázzunk a szájtépéssel, a szájhősködéssel, a "ha már ígéretekre sem telik, akkor nagyon szegények vagyunk" kijelentéssel, mert mindezzel önmagunkat, saját önbizalmunkat torpedózzuk meg. A teljesíthetetlen ígéretek, melyeket önmagunknak és másoknak teszünk, észrevétlenül elszívják erőinket. Ha pedig már az ígéret elhangzásának pillanatában tudjuk, hogy sose teljesítjük, akkor már magunkat sem vesszük komolyan.
*****

Ha valamit rosszul csinálsz, nem az a megoldás, hogy ezután sehogy sem csinálod.
*****

Úgy félek az árnyékom integrálásától, mint tömjénfüst az ördögtől - mondta a felfuvalkodott egyéniség, aki hitt isteni rendeltetésében.
*****

"Tudod milyen felelősség az, hogy minden úgy lesz, ahogy én akarom? Olyan, mintha egy hátizsákot vennél a hátadra." - mondta egy barátom barátja.
*****

Addig van szükség külső fegyelmezésre, ameddig ki nem alakul az önfegyelem művészete. Művészet azért, mert a korlátozásnak nem szabad letérnie az aranyközép útról: sem túl szigorú, sem túl engedékeny nem lehet.
*****

Túl sokszor föláldozzuk az örömeinket, boldogságunkat, félreértelmezett céljaink oltárán. Megtagadjuk önmagunkat, legtöbbször még az okát sem tudjuk.
Miért gondoljuk, hogy létezik bármiféle cél, amit csak így érhetünk el?
*****


A jövőért való aggódás, a jövőtől való félelem megfoszt a jelen örömeitől és tanulságaitól.

Nagyon nagy a csábítás, hogy az ember azokat a képességeit használja, amik fejlettek, azoknak a háttérbe szorításával, amiket éppenséggel fejlesztenie kéne.
*****

A félelem jelzés, de nem csak testi fenyegetettséget jelez, hanem érzelmit is. Azt, hogy a helyzetet, amitől félünk, valamiért át kell értékelnünk, hogy alkalmazkodásunk sikeres legyen.
*****

Amikor az arctalan szorongást felváltja a konkrét félelem, az érzés rengeteget veszít erejéből. Talán azért, mert az ember úgy érzi, hogy övé a döntés joga: fél-e továbbra is vagy megoldja a félelem jelezte problémáját.
*****

Ha mindent egyformán fontosnak tartunk, elveszünk a részletekben és elsikkad a lényeg.
*****

Belső konfliktus: egy dologról két, egymásnak ellentmondó véleményünk van.
Feloldása: az egyiket el kell fogadnunk. Amíg ezt nem tesszük meg, addig kiszámíthatatlanok vagyunk a magunk és mások számára is.
*****

Nem a nehéz körülmények győznek le minket, hanem mi nem tudjuk legyőzni magunkat, saját gátlásainkat.
*****

A vágyaink és a jelenlegi helyzetünk között a jelenlegi felfogásunk az akadály.
*****

Minél több lényegtelen elvárásod van az élettől és másoktól, annál kevesebb ajándékot kapsz. Tudd, hogy mit keresel, de ne vessz el a részletekben. Engedd, hogy a sors megajándékozzon olyasmivel, amire nem számítottál!
*****

Aki életet tud adni, az gyilkolni is képes.
*****

Aki valami ellen harcol, megkeményedik.
Aki valamiért harcol, elfogad.
Aki nem harcol, az a harccal ugyanúgy eggyé vált, mint a békével.
*****

Amiért harcolnod kell, az még nem a tiéd. Amiért nem teszel meg minden tőled telhetőt, az viszont sosem lesz a tiéd.
*****

A bátorságot és a bolondságot nem lehet szétválasztani és megkülönböztetni, mert a bolondnak szüksége van bátorságra, a bátornak szüksége van bolondságra ahhoz, hogy tettét elkövesse.
*****

A bizonytalanság nagyon hiszékennyé és befolyásolhatóvá tesz. A magabiztos embert nem lehet egykönnyen megtéveszteni.
*****

A félelem olyan, mint a saját gyermeked: világra hozod, táplálod, erősíted – és végül nem vagy képes útjára engedni.
*****

Különböző felfogásmódok különböző életmódokhoz vezetnek.
*****

Az adottság, mely születésünktől kezdve létezik, nagyképűvé tesz, ha nem fejlesztjük képességgé, tehetséggé – és nem állítjuk önmagunk, illetve embertársaink szolgálatába.
*****

Lehetetlen az, ami a körülmények figyelembevételével annak tűnik. A vágy érdekes módon nem ismeri a lehetetlent. Úgy látszik, nem veszi figyelembe a körülményeket.
*****

Minél nagyobb a belső bizonytalanságérzet, annál több és erőteljesebb biztonsági intézkedés szükséges. Minél nagyobb a bizonytalanság, annál vastagabbak a védelmi falak: se ki, se be.
*****


A Sophie - Prózák weboldalainak egyikén jár Kedves Olvasó, ahol több mint 40 történetet, szikrát, spirituális ébresztő gondolatot, sőt, gondolatébresztő gondolatot talál. A prózák többfélék, így a spirituális jellegű írásokon kívül sok-sok szórakozásra, nevetésre is van lehetősége.
Az oldal tartalma: Szikrák az emberről.
Mind az epikai, mind a lírai alkotásokra jellemző egyfajta spirituális beállítódás. De nevezhetjük a változás irányába ható gondolkodásmódnak, ébresztőnek is. Ez leginkább az Ébredés Krónika 2009. c. naplóbejegyzéseknél tűnik ki a legtisztábban, és elég sok vers, illetve versciklus tartalmából, címéből.

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com

spirituális, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, vágy, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, párkapcsolat, vágy