Sophie - Prózák

SZIKRÁK ...


Ön itt áll most

... A VALÓSÁGRÓL

Mondják: az ördög az apró részletekben rejtőzködik.
Igaz. Néha az apró különbségek teszik az embereket és a dolgokat vonzóvá vagy taszítóvá.
*****

A pszichológia szerint kivetítjük azokat a tulajdonságainkat, amelyekkel nem akarunk azonosulni. Ha ezt igaznak fogadjuk el a negatív kivetítésre, igaznak kell elfogadnunk a pozitív kivetítésre is.
Bármilyen furcsán hangzik, a pozitív kivetítést néha ugyanolyan nehezen fogadjuk el, mint a negatívot.
Úgy látszik, számunkra a valóság maga a misztikum!
*****

Ne a valóságot igazítsd a fantáziádhoz, hanem a fantáziádat a valósághoz. Ez a kreativitás útja.
*****

A hazugsággal az a legnagyobb baj, hogy megrendül az emberek belénk vetett bizalma.
Az önbecsapással az a legnagyobb baj, hogy megrendül az önbizalmunk.
*****

Az ember azzal a valósággal tud szembenézni, aminek a feldolgozására képes. Ellenkező esetben automatikusan a hárítás valamelyik formáját választja (tagadás, racionalizálás, projekció, stb.). Mindez tudattalanul zajlik, ösztönösen, az önvédelem érdekében.
*****


A valóság riasztó, ezért átaludjuk az ébredést.

... AZ ÖNISMERETRŐL

Az önismeret már fél siker.
*****

Ha azzal vagy elfoglalva, hogy megmutasd a világnak, ki vagy te, sose tudod meg, hogy ki is vagy valójában. A világ sem.
*****

Van valamilyen elképzelésünk arról, hogy milyenek szeretnénk lenni, ezért aztán nem látjuk azt, amilyenek valójában vagyunk.
*****

Az ember önmagának való megfelelése biztosítja viszonylagos állandóságát. A másoknak való megfelelés instabilitását konzerválja.
*****

Ha az ember vállalja hitét, véleményét, tetteit – azaz önmagát, kiteszi magát az elutasításnak. Hiteles azonban másképp nem lehet - önmaga számára sem.
*****

Az önértékelés és az önvédelem szorosan összefüggenek egymással. Minél többre értékelem magam, annál elszántabban harcolok magamért.
*****

Félek, hogy ha felfedem valódi önmagamat, nem szeretnek az emberek. Ezért inkább magamat nem szeretem. Beteg vagyok.
*****

Apránként siratjuk el büszkeségünket, ahogyan visszanézve felfedezzük ballépéseinket, ostobaságainkat és hitványságainkat.
*****

Ha sohasem élsz úgy, hogy elkötelezetté válsz magad mellett, sohasem tudod meg, mennyit érsz és mire vagy képes.
*****

Nem is olyan nehéz megbocsátani magunknak, ha tudjuk, hogy miért tettük, amit tettünk.
*****

Jó dolog hiúnak lenni, mert az ember addig nem érzi saját hitványságát, tökéletlenségét. Tetszeleghet önnön nagyszerűségében, nélkülözhetetlenségében.
Kár, hogy egyszer elmúlik!
*****

A korlátaink biztosítják én-határainkat: az önátadás végességét és az én-védelmet. Ha nincsenek én-határok, a személyiség szétfolyik, károsodik: nem lesz markánssá.
Csiszolni pedig csak azt a jellemet lehet, amely szilárd.
*****

A legtöbb jót magunkról feltételezzük, éppen ezért a legtöbb csalódást mi okozzuk magunknak.
*****

Semmivel sem ismerjük magunkat jobban, mint másokat. Legfeljebb hosszabb az ismeretség.
*****

Akiben kisebbségi érzés lakozik, még nem nőtt fel önmagához.
*****

Az ember nem szívesen szembesül azzal, hogy gondolkodása, cselekvése nem célravezető. Mégis ez az egyetlen célravezető megoldás.
*****

A legnehezebb tantárgy: megtanulni önmagunkat.
*****

A pszichológia előtt nem ismeretlen, amikor az érzelmi sokk hatására az érzelmek leválnak a tudatról.
A tudat által azonosítatlan érzelem nélküli tudat vakvágányra vezet, groteszk látásmódot eredményez.
*****

Az egot a nem létező, vagy csak nyomokban fellelhető tulajdonságok növelik.
A valóságos, erőteljesen jelen lévő tulajdonságokat már nem az ego birtokolja, hanem az egyéniség.
*****


Az el nem ismert hibáink, gyengeségeink súlya alatt görnyedünk, és nem merünk mások szemébe nézni. Elismert hibáink elszántságot, erőt adnak - és igazi megértést.
*****

Ítélkezés nélkül elfogadni, mind önmagamat, mind másokat - egyformán. Ez az Elfogadás.
Ítélkezés nélkül számon kérni az ígéreteket és kötelezettségeket, mind önmagamon, mind másokon - egyformán. Ez az Igazságosság.
*****

A legrosszabb párosítás: alacsony önértékelés magas elvárásokkal - amíg ezt nem látjuk meg magunkban.
A legjobb párosítás: alacsony önértékelés magas elvárásokkal - amikor már van erőnk küzdeni a kiegyenlítésért.
*****

Ahhoz, hogy határozottan és szilárdan megállj a lábadon, tudnod kell, hol állsz.
*****

A tévedéseink nem arra valók, hogy meghatározzák egész életünket. Tévedéseink belátása vezet új utakra.
*****

A tévedéseink nem arra valók, hogy meghatározzák egész életünket. A múlt hibáinak feltárása csak a jelen többlettudásának tükrében lehetséges, azáltal, hogy már tudjuk, milyen lépéseinknek milyen következményei lettek.
*****

Te vagy az egyetlen, aki önmagáért mindig tehet valamit, mert a te érdekeid mindig egybeesnek saját érdekeiddel. De ha te nem teszel meg magadért mindent, miért várod el másoktól, hogy - saját érdekeikkel esetleg ellentétben - a tiédet szolgálják?
*****

Sohasem tudunk annyit, hogy ne tanulhatnánk még többet.
Sohasem tudunk annyira keveset, hogy ne lenne valaki, aki még nálunk is kevesebbet tud.

Sohasem csinálunk olyan jól valamit, hogy azt ne csinálhatnánk még jobban.
Sohasem vagyunk annyira szerencsétlenek, hogy ne lenne valaki, aki még nálunk is szerencsétlenebb.
Ezért mindig van alkalmunk a tanulásra, tanításra, csiszolódásra, és segítésre.
Mindig van alkalmunk adni és elfogadni.
*****

Az határozza meg felnőtt éveinket, amit gyerekkorunkban kaptunk, de még inkább az, amit nem kaptunk meg.
*****

Könnyű általánosságban elfogadni, hogy tökéletlenek vagyunk, a konkrét tévedéseinkkel azonban nem könnyű szembenézni. Az erkölcsi gyengeségeinkkel való szembenézés pedig… Hát igen! Emberes feladat!
*****

Az ellentmondást nem tűrő ítéleteinkkel valós, vagy potenciális gyengeségeinket álcázzuk.
*****

Szavaid aranyfedezete a tetteid.
*****

Akinek túl nagy igénye van a külsőségekre, az nem veszi észre a belső értékeket - felszínes. Aki csak a belső értékeket keresi, az is csak a felét látja a dolgoknak.
A maga helyén mindegyiknek fontos szerepe van.
*****

A legszubjektívebb értékmérő saját értékrendünk. Mégis ennek kell lennie a legigazságosabb mércének, mert ezzel kell mérnünk saját magunkat és másokat is.
*****

Az az értékünk, amit nem látunk, nem ismerünk, nem tudunk róla, mit sem ér.


A Sophie - Prózák weboldalainak egyikén jár Kedves Olvasó, ahol több mint 40 történetet, szikrát, spirituális ébresztő gondolatot, sőt, gondolatébresztő gondolatot talál. A prózák többfélék, így a spirituális jellegű írásokon kívül sok-sok szórakozásra, nevetésre is van lehetősége.
Az oldal tartalma: "Szikrák az önismeretről, a valóságról".
Mind az epikai, mind a lírai alkotásokra jellemző egyfajta spirituális beállítódás. De nevezhetjük a változás irányába ható gondolkodásmódnak, ébresztőnek is. Ez leginkább az Ébredés Krónika 2009. c. naplóbejegyzéseknél tűnik ki a legtisztábban, és elég sok vers, illetve versciklus tartalmából, címéből.

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com

spirituális, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, vágy, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, párkapcsolat, vágy