Sophie - Prózák

SZIKRÁK ...

Ön itt áll most
EzoTaro.com <<< Honlaptérkép <<< Az önismeretről, a valóságról >>> A világnézetről, egzisztenciáról

... AZ EGZISZTENCIÁRÓL

A szükségletek, mint vektorok működnek: meghatározzák a mozgásunk irányát (célját) és nagyságát (sok vagy kevés szükséges az egyensúly megteremtéséhez).
A szükség még a vágynál is nagyobb úr. A legnagyobb motivációs erő: kreatívvá, kitartóvá, leleményessé tesz.
Szükségleteink köré szerveződik az életünk. (A mai erőszakos marketingpolitika ezt szeretné manipulálni, de ez egy következő fejezet.)
*****

A munka és a hivatás között az a legalapvetőbb különbség, hogy a munkát én választom, a hivatás, viszont engem választ ki.


*****

Szerencse: jó időben jó helyen lenni.
Szerencsés ember az, aki fölismeri a szerencsés helyzetet.
Okos pedig az, aki ki is használja.
*****

Siker és kudarc. Ezek jelzik, hogy élünk, hiányuk pedig azt, hogy vegetálunk.
*****

Az igazi győztes tudja, hogy mikor veszít.
*****

Mit ér az olyan győzelem, aminek a gyümölcsét nem lehet élvezni?
*****

Akarva-akaratlanul, kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindenképpen részesei vagyunk egymás sikereinek és kudarcainak egyaránt. Egy mosoly, egy epés megjegyzés is hozzájárul valakinek az aznap elért eredményességéhez vagy eredménytelenségéhez.
*****

Akinek nincs esze a pénzkereséshez, az a testi energiájával pótolja a hiányzó észbeli energiát. Akinek több esze van, az kevesebb fizikai, de több szellemi munkát végez, több pénzért. Akinek pedig hite, önbecsülése és megfelelő önértékelése van, az abból él fejedelmi módon, amihez ért, és amit szívesen csinál.
*****

Nincs megalázó munka, csak megalázó szegénység van.
*****


A szabadság olyan, mint a sivatag: határtalan és félelmetes, mert hiányoznak a terelőtáblák. Bármerre mehetsz.

... A VILÁGNÉZETRŐL

A "földi siralomvölgyben" elfogadott szenvedés a "Mennyország és a megdicsőülés" ígéretével: ez a valódi pokol. Ezért tényleg nem érdemes élni!
*****

Istenem! Eddig a földi problémák elől az " égbe menekültem" , az égi otthon után sóvárogva. És mit meg nem értem! Most a szellemi káosz elől a földi tevékenységbe menekülök, úm. mosogatás. Sohasem gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű, mindennapos cselekvés a biztonság érzetét adja!
Légy áldott, te földi lét!
*****

A sors annak teher, aki nem akarja viselni. Meggörnyed alatta, mert mégis viselnie kell.
*****

Aki nem tiszteli az Időt, nem tiszteli a Halált, aki nem tiszteli a Halált, nem tiszteli az Életet.
*****

Az Egységből, a határtalanságból jöttünk, ezért nem azt kell megtanulnunk, hanem az önkorlátozást.
*****

Az idealista és a marxista felfogás is csak féligazság. A teljes igazság az, hogy anyag nélkül nincs szellem és szellem nélkül nincs anyag. A szellem csak az anyagban válik láthatóvá, csak ott képes megnyilvánulni.
Az anyag viszont nem létezik szellemi szerveződés - szellemi rendezőelv - nélkül. Az emberre nézve ez kétszeresen is igaz: egyrészt testének működésére, mely a szellemi elv tudattalan szerveződése, másrészt gondolkodó lényére, egész habitusára, mely - tudata révén - szellemi-tudatos szerveződés.
*****

Belülről jönnek a vágyak, késztetések - kívülről pedig a lehetőségek, amik által ezeket valóra válthatjuk.
*****

Élj úgy mindennap, mintha ez lenne az utolsó napod. Tudni fogod, mi fontos, és mi nem.
*****

Amit nem fogadunk el tudatosan, azt tudattalanul annál vadabbul éljük ki. Ám mire tudatba emeljük, elvetettük karmánk magvait.
*****

A lényegre törő kérdés maga a válasz.
*****

Az élet egy finom szilvalekvár, ha gondosan megtisztítod a hozzávalókat. Ha nem, akkor a mag megakad a torkodon, a tisztítatlan gyümölcs pedig hascsikarást okozhat.
*****

100 csodából 99-et valószínűleg meg lehet magyarázni józan, hűvös logikával, természettudományosan. De minek? Nem lesz csoda többé!
Szükségünk van Atlantiszra, szükségünk van a legendákra, a Grál Kehelyre, hogy tudjuk mit keresünk és hová tartunk.
*****

A Gonoszt nem lehet megölni sem tőrrel, sem varázsigékkel. Csak megváltani lehet.
*****

Az a hit szolgálja az ember fejlődését, amely nem felejti el, hogy az embernek teste, ezért vágyai is vannak. Az a hit, amely nem veszi figyelembe az alapvető emberi-testi szükségleteket, az csal. Pont azt csalja meg, akit szolgálnia kell.
*****

A vallással az a baj, hogy eleink valamikor szétválasztották Istent és az Élet Örömeit. Aki örömét leli a szexualitásban, a pénzben és alapjában véve örül az anyagi örömöknek, az csak ateista lehet. Aki viszont szigorúan összeszorított szájjal jár és roppant erkölcsös életet él (látszólag!), az nem lehet más, mint Isten-hívő.
Elválasztottuk Istent és a testi, anyagi örömöket. Vajon miért?
Tényleg képtelenek vagyunk az ÉLETET a maga TELJESségében szemlélni?
*****

Az Élet maga a mozgás.
A mozgás alapja a pozitív és negatív princípium (elv) érvényesülése.
A mozgás célja a pozitív és negatív princípium egyesülése.
A pozitív és negatív egy egészet alkot, a Teljességet.
Az Élet célja a Teljesség elérése.
*****

A világképünk a vezérelv, aminek alapján minden értelmezhető. Alap, amire építeni lehet. Rendszer, amibe beleilleszthetők az ismeretlen dolgok, ha logikailag és érzelmileg beleillik a világképünkbe.
*****

Sem a hit, sem a hitetlenség nem bizonyítható. Azt hiszem el, ami tárgyi tudásom és logikai rendszerembe beilleszthető, ha nem tudom bizonyítani. Ha igen, akkor már nem hit, hanem tudás. Minél több a tudásomon a fehér folt, annál több dolgot vagyok kénytelen hittel helyettesíteni.
*****

Ha valamiben hiszünk, arra vannak bizonyítékaink. Ha annak az ellenkezőjében hiszünk, arra is találunk bizonyítékokat. Az Élet Teljes.
*****


A spiritualitásra rengeteg maszlag rakódott. Aki egy picit is többet tud a másiknál, az megpróbálja kihasználni előnyös helyzetét a másik tudatlanságával szemben. Nem értem, hogy sok ember miért háborodik fel ezen annyira. Ez minden más tudásnál is így van: mindenki igyekszik kihasználni azt a többlettudást, amivel rendelkezik. Oly módon, hogy megpróbálja saját érdekében bolonddá tenni a másikat.
*****

A spiritualitás nem egy elvont, hozzáférhetetlen fogalom, mert lelke mindenkinek van (spiritus = lélek). Csak éppen akad, aki nem törődik a saját lelkével sem.
*****

Az ezotéria nem más, mint az ismert fogalmak új aspektusba helyezése. Kiszélesíti az ember látókörét, ugyanúgy, mint bármilyen hétköznapi szakma, ha valaki veszi a fáradtságot, és egy kicsit elmélyed benne.
*****

Nem az a valódi hit, amiről beszélünk, hanem az, ami szerint élünk.
****

Sohasem leszek Isten, és sohasem leszek Ördög. Mégis mindkettővel egyesülnöm kell, hogy elérhessem a Teljességet.
*****

A magasságnak és a mélységnek nincs határa. Csak középpontja van.
*****

Hogy mi az élet értelme?
Talán mindenki tudja, talán senki. Talán van, aki nem is kutatja. Te ne törődj egyikkel sem, csak keresd, és ha megtaláltad, legyen az a vezérelved. Ha megtaláltad, lehet, hogy az csak a tiéd, lehet, hogy másnak is érvényes, és lehet, hogy egyetemes értékű. Teljesen mindegy! A lényeg, hogy miközben keresed, egyre egészségesebbé, egyre teljesebbé válsz.
*****

A hit szárnyán otthonra lelni.
Amikor találkozik Ég és Föld, akkor létrejön az egyensúly, és kezdetét veszi a földi jutalomjáték.
*****

A lélek nagyon is földi és nagyon is szellemi lény, de ezt a kettősségét az ember nagyon is nehezen fogadja el.
*****

Minél "földiesebben" gondolkodom, annál közelebb van Isten.
*****

Az énnek nem feloldódnia kell, hanem nyitottsága által folyamatosan kiegészülnie. Így növekszik az én egységérzete, és ezáltal Egész-sége.
*****

Elfogadni értelemmel lehet, befogadni szívvel. Ezért a kettő ugyanaz is, meg nem is.
*****

Az univerzum törvényei az ember pszichés működésének törvényei. A Szellem leképeződése.
*****

Meg akarom ismerni a korlátaimat, eleget akarok tenni kötelezettségeimnek, hogy átélhessem a Határtalanságot.
*****

Szavak: harminc év tanulsága, bölcsessége belefér három mondatba.
A következő harminc évé három szóba.
Amikor átmegyek a túloldalra, már nem viszek szavakat, egyet sem.
*****

A felejtés álmát alusszuk: elfelejtettük valódi önmagunk.
*****

A tűz: ha rosszul használjuk, megéget és eléget, ha jól használjuk, fényt, tudást és meleget ad.
*****

Az álmaink addig gyötörnek minket, amíg meg nem ismerjük őket.
*****

A valódi értéket nem lehet pénzre átszámolni, nem lehet megfizetni, és nincs csereértéke sem. Az anyag-világ ezért nem tud vele mit kezdeni.
*****

A bölcsességek, a bölcs mondások emlékeztetők, hiszen amit olvasunk, hallunk, azt mi is tudjuk, csak elfelejtettük. Bölcs az, aki emlékeztet rá.
*****

A fantázia szüli az életet vagy az élet a fantáziát?
*****

A változás olyan, mint a feloldozás.
*****

Amit el tudok fogadni, már nem okoz fájdalmat.
*****

Karma: mindig később tudjuk meg, mit kellett volna tennünk, hogy ne zúdítsunk magunkra annyi bajt, veszteséget, szenvedést.
*****


A Sophie - Prózák weboldalainak egyikén jár Kedves Olvasó, ahol több mint 40 történetet, szikrát, spirituális ébresztő gondolatot, sőt, gondolatébresztő gondolatot talál. A prózák többfélék, így a spirituális jellegű írásokon kívül sok-sok szórakozásra, nevetésre is van lehetősége.
Az oldal tartalma: "Szikrák a világnézetről, egzisztenciáról".
Mind az epikai, mind a lírai alkotásokra jellemző egyfajta spirituális beállítódás. De nevezhetjük a változás irányába ható gondolkodásmódnak, ébresztőnek is. Ez leginkább az Ébredés Krónika 2009. c. naplóbejegyzéseknél tűnik ki a legtisztábban, és elég sok vers, illetve versciklus tartalmából, címéből.

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com

spirituális, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, szikrák, ébredés, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, vágy, spiritualitás, tudatosodás, ezotéria, Sophie, prózák, félelem, vágy, szorongás, szerelem, szeretet, párkapcsolat, konfliktus, párkapcsolat, vágy