EzoTaro Számmisztika®

SZÜKSÉGÜNK VAN A SZÁMOK MENNYISÉGÉRE ÉS MINŐSÉGÉRE EGYARÁNT

Hajlamosak vagyunk a végletességre. A misztikusok, ezoterikusok nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a számok minőségének, míg a materialisták ezt teljesen elvetik, babonának tartják, és ők a számoknak csak a mennyiségét fogadják el. Itt is, mint mindenben, középen van az igazság, szükségünk van mindkettőre. A mennyiségi fogalom az anyagi világhoz, a polaritáshoz kapcsolódik. Fizikai világunkban szükségünk van a mérhető dolgokra, hiszen másképp nem tudnánk tájékozódni. Ahhoz, hogy tapasztalatokra tegyünk szert, meg kell ismernünk a fogalmakat, ill. a fogalmak külső megjelenését. Mindennapi életünk szorosan kapcsolódik a mennyiségi fogalmakhoz, mint pl. a különböző mértékegységek és az idő. Ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk, ismernünk kell a helymeghatározásokat, mint pl. balra, jobbra, előre, hátra. Ahhoz, hogy elkészíthessünk egy 4 személyes ebédet, tudnunk kell, hogy miből mennyit vegyünk. Ahhoz, hogy ne fulladjon káoszba az életünk, ismernünk kell az idő fogalmát, határidőket kell betartanunk. Látjuk tehát, hogy a számok mennyisége nagyon is fontos nekünk.
A számok minőségének (lásd a lap alján!) ugyanúgy hasznát vesszük a mindennapokban, mint a mennyiségének. A nézőpont azonban itt már nem a fizikai szükségleteink felé irányul, hanem a lelkiek felé. Más szavakkal, ez a lélekén birodalma, neki jelent hasznos eligazítást. De ha jól belegondolunk, ez így is van rendjén, hiszen lélekénünknek fizikai énünk van segítségére azzal, hogy képes a fizikai világban tájékozódni, ahol lélekénünk „elveszne”. A lelki megtapasztalásainkat azonban nem jó, ha fizikai énünkkel, közkeletű nevén egónkkal akarjuk megélni, mert ő nem érti meg azokat.
A számok mennyiségével tehát nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.

AZ EZOTARO SZÁMMISZTIKA®

Sorsunk nem a születésünkkel kezdődik, előző életeink információit sejtszinten, mint lenyomatokat hozzuk magunkkal, melyek eleinte megérzések, megsejtések formájában jutnak el hozzánk, később ezeket az információkat már „tudjuk” és nem csak sejtjük. A számok betekintést engednek sorsunkba, a sorselemzés pedig olyan, mint egy útjelző tábla.
Az EzoTaro számmisztika® sorselemzés egyik legfontosabb része a szülői háttér. Szüleink karakteréből, egymáshoz való viszonyából sok olyan dologra fény derülhet, amit gyermekfejjel, ill. gyermeki szerepünknél fogva nem vettünk észre, nem gondoltunk rá. Szüleink rövid, de átfogó elemzése fényt deríthet arra is, hogy mi milyen szerepeiket folytatjuk, életük mely pontján ismételjük őket, vagy miben, miért lázadunk még ma is. Vagyis hol vannak azok a jellemvonások, élethelyzetek, ahol nem MAGunkat éljük. (A teljes
kapcsolati elemzés sokkal részletesebb és mélyebb megismerést tesz lehetővé.)

Az elemzés további részei: lélek, szerep (ego), szerepszemélyiség, karma, családi karma, tanulás, támogatás, veleszületett képesség, kiteljesítendő képesség, örökség, gondolkodás, érzelmek, cselekedetek, sors, sorsút.

A sorselemzés második részéből kiderül, hogy melyik életterületen várhatóak nehezebb feladatok és hol lesz könnyebb az élete, illetve, melyik életterület a legfontosabb az Ön számára ebben az életében.

Életterületek: karrier, párkapcsolat, kapcsolatok, szeretet, kommunikáció, munka, fegyelem *** szerelem, kreativitás, család, barátok, művészet, spiritualitás, hatalom, pénz, szexualitás, hivatás.

Bizonyos idő elteltével a régi megoldatlan/feloldatlan konfliktusainkat „tálalja a sors”, mert megoldásuk fejlődésünk, továbbhaladásunk, sikerünk, kiteljesedésünk kulcsa. Adott helyzetek, emberek, érzelmek, érzések, stb. aktiválhatják ezeket a mélyen beágyazódott, már-már lelki komplexussá terebélyesedett régi mintákat. Amire aránytalanul nagy vehemenciával reagálunk, annak a mélyén lelhetőek fel az előbb említett belső konfliktusok. Ha ezeket megoldás helyett elfojtjuk, életenergiáink nagymértékű visszaesésével fizetünk értük, kudarccal, szorongással, depresszióval és betegségekkel.

Nyugalmunk helyreállítását, a középpontunkba való visszatalálást önismeretünk segíti, aminek egyik lehetséges útja az EzoTaro számmisztika®.


A számok minősége 1-1 mondatban:
Az első szám a 0, ami a megvalósulatlant jelöli. Azt a végtelenséget, aminek mi csak egy piciny szeletkéjét éljük meg még akkor is, ha vállaljuk a folytonos változást.
Az 1-es a kezdőenergiát, a lendületet jelenti, az eredetet, eredetiséget, EGYéniséget. Vegyük észre, hogy az EGYből ERED minden élő!!!
A 2-es a társas energia, arra utal, hogy akinek sok 2-ese van a születési adataiban, az szívesen támogat másokat. Az 1-es kiegészítője, többek között azért, mert az egyediséget kiegészíti a társsal, társakkal.
A 3-as egyfajta könnyedségnek felel meg, amolyan levegős, pillangószerű könnyedségnek, amellyel e szám tulajdonosa begyűjti és használja a megszerzett információt.
A 4-es a megszerzett információ alapján, felhasználva az 1-es lendületét és a 2-es támogató energiáját, a 3-as intellektuális könnyedségével megvalósítja az anyagban az ideát. Legyen szó kézzel fogható, fizikai tárgyról, vagy szellemi termékről, mint pl. az írás, vagy egy helyzet megteremtéséről.
Az 5-ös az előző számok segítségével a 4-es által megteremtett helyzeteket éli meg, s tapasztalatát továbbadva segít másokat.
A 6-os a kötődés energiája – az előtte lévő 5-össel és az utána lévő 7-essel ellentétben, ezért – a család és barátok élvezik e minőséggel bíró egyéniség szeretetét.
A 7-es – a 6-os extrovertáltságával ellentétben – a spirituális elmélkedés és gyógyítás, a befelé fordulás energiáját adja.
A 8-as szintén a végtelent jelöli, de másképp, mint a 0. Míg a 0 a szellem végtelenségét, a 8-as, mint egymásba fonódó két kőr, nem csak a szellem megvalósulatlanságát jelenti, hanem a fizikai világban megjelenő végtelen lehetőségeket is szimbolizálja, ha úgy tetszik, a polaritás végtelenségét, a forma és a tartalom végtelenségének energiáját.
A 9-es úgymond lezárja a számsort, egy magasabb rezgésszintű ideát teremtve, amellyel elindítja a következő spirálkőrt. Ez a minőség az éntelenség energiáját biztosítja számunkra ahhoz, hogy a közösségért cselekedjünk.

Várom szeretettel, és további békés, sikeres napokat kívánok:

További oldalak az EzoTaro számmisztikáról®

 

JOGI NYILATKOZAT

Az EzoTaro Számmisztika a Magyar Szabadalmi Hivatal által, szakirodalmi műként oltalomba került. Nyílvántartási száma: 000880 és 002955.

Batta Éva
számmisztikus, Lélekrestaurátor

további weboldalai:
http://www.ezotaro.com
http://www.lelekrestaurator.info
http://www.ezotaro.odafigyelo.com


A számok mennyiségével nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.
Az EzoTaro számmisztikai® sorselemzés egy lehetőség az Ön kezében, amit ha figyelmesen elolvas most, és akár később többször is, segítségére lehet abban, hogy rátaláljon arra az útra, amely egyedül az Öné, mert Isten-Emberré válásának útját senki más, csak egyedül Ön ismerheti, hiszen Ön maga az ÚT.