EzoTaro Számmisztika®MAGYARORSZÁG ELEMZÉSE
az EzoTaro számmisztika® módszer alapján

Áttekintés


Védett nép vagyunk ... felelősek magunkért és másokért

A magyar ember, akinek szülőhazája ez az ország, magában hordozza a lázadást, a forradalmat, ugyanakkor a támogatást, a diplomáciai érzéket, a békítést, a békére törekvést is, és jellemzője a spiritualitás. Ez csak látszólag ellentmondás, mert habár a lázadás még felfordítást jelez, a forradalom már nem lázas állapot, hanem forrpontra hevülés, ez pedig már egy más minőséget, a spiritualitás magasabb fokát eredményezi. A magyar tehát lázad, forradalmat csinál, átalakít. Gyors, magas frekvencián, „lázasan” és gyorsan gondolkodik, egyik fő jellemzője ezért az intuíció, a tisztánlátás. Forradalmi jellegénél fogva másik fő jellemzője a felfedezés. Ez természetes, ha arra gondolunk, hogy aki át akar alakítani valamit, annak új utakat kell felfedeznie. A lázadás a fennállóval való szembenállás, míg a forradalom a káosz, amiben viszont már ott a rend.

Belső dinamikája

A magyar racionális habitusa és a spiritualitás egységet alkot, ugyanakkor benne van a vezetői hajlam, a kezdeményező készség, ami egyik meghatározó jellemvonása, és összetevője forradalmiságának. Ehhez járul még képessége a szintetizálásra (magasabb szinten összefoglal, egységesít), ami kiegészíti elemző gondolkodásmódját. Ez a teljesség, a racionalitás és kiegészítője, a spiritualitás biztosítja egyensúlyát. A spiritualitás nem csak kiegészítő tulajdonsága, de egyik meghatározó vonása is, ezt képes megélni a mindennapokban, ezért bölcsessége a hétköznapok gyakorlatát tükrözi. Van benne egy adag idealizmus is, ami alapja a mindig jobbra törekvésnek, a jobbá válásnak, és a tágabb értelemben vett közösségért való cselekvésnek is.
Ez az országnyi terület – a földrajzilag és spirituálisan is védett Kárpát-medence – biztosítja számára a teljességet, itt találja meg a gondoskodásához és a jólétének megteremtéséhez szükséges feltételeket. Így lesz egésszé, teljessé ez a nemzet, akinek a spiritualitás és vezetői hajlamai folytán a változások élére állva óriási a felelőssége felemelkedésünkben. Spiritualitásunkat fémjelzi szakrális Édes-anyanyelvünk.

Karmája

A gondoskodás és az anyagi javak megszerzése a tanulni valója, ebből nyeri el belső szabadságát, amelyet akkor már kívülről is megtapasztal. Éppen ezért van ezen a földterületen, amely letelepedése, országgá alakítása folytán történhetett meg és Szent István királyunk jó döntését bizonyítja. Így lesz a mindig másokat támogató, lázadó, forrongó, jó ideje függőségben élő magyarokból a valóságban független és szabad nép, aki tapasztalata által szerzett tudását tovább adja.
Már régóta kívül harcolunk a függetlenségünkért, ideje, hogy eredendő spiritualitásunkat végre felfedezve és használva, belül tegyük szabaddá magunkat, hogy ne kelljen többet kívül harcolnunk. Akkor eljöhet a Béke, eljöhet a Krisztusi Szeretet boldog időszaka, az Aranykor.
Szabaduljunk meg az előítéletektől, a minősítésektől, a játszmáinktól, éljük meg valódi önMAGunkat, éljünk lelkünkből – tisztán és szabadon. És tanuljuk a megbocsátást – elsősorban magunknak, hogy ne kelljen lehajtott fejjel járnunk a nagyvilágban, mint bűnös népnek.
Apropó! Emlékszik még valaki a bűnünkre/bűneinkre? Miért is kell szégyellnünk magunkat? Én nem emlékszem. Igaz, soha nem is tudtam, csak hallottam róla.

Budapest, 2009-12-19 **************************

Batta Éva

További oldalak az EzoTaro számmisztikáról®

Ön jelenleg itt van!

A számok mennyiségével nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.
Az EzoTaro számmisztikai® sorselemzés egy lehetőség az Ön kezében, amit ha figyelmesen elolvas most, és akár később többször is, segítségére lehet abban, hogy rátaláljon arra az útra, amely egyedül az Öné, mert Isten-Emberré válásának útját senki más, csak egyedül Ön ismerheti, hiszen Ön maga az ÚT.

Köszönöm a Google-nak és ismeretlen kreatív társaimnak a képeket!