EzoTaro Számmisztika®

EZOTARO SZÁMMISZTIKA® - KAPCSOLATI ELEMZÉS

Életünk nem magányos, hanem társakkal megélt közös vállalkozás. A legnagyobb befolyással szüleink vannak ránk, születésünk környezete és génjeink (szellemi információink) határozzák meg egész életünket. Nagy hatással vannak még ránk gyermekkorunk tanárai és barátai. Gyermekéveink azért kiemelkedőek, mert akkor kondicionálódik értékrendünk, gondolkodásmódunk, szokásrendszerünk, akkor alakul ki személyiségünk. Későbbi életünket az határozza meg, amit kaptunk szüleinktől, de még inkább az, amit nem kaptunk meg.
Életfeladatunk éppen arra épül, hogy amit nekünk kell megteremtenünk, azt nem kaphatjuk meg készen. Pl. az, akinek az életfeladata a szeretet alapján megélt tevékeny szolgálat (33-as) biztos, hogy olyan környezetbe születik, ahol a szülők nem tudják megélni a lélek szeretetét, sivár, szeretettelen légkört teremtenek, vagy épp’ az ellenkezőjét: viharos, érzelmektől túlfűtött energiamezőt. Akinek a spiritualitás megélése az életfeladata (7), biztos, hogy olyan környezetben nő fel, ahol a spiritualitást elutasítják, lenézik, butaságnak tartják és kinevetik. Ezeken az akadályokon keresztül mégis el kell érnünk, hogy életfeladatunkat felismerjük, és abban kibontakoztassuk tehetségünket, ezáltal érve el maradandó lelki boldogságunkat, amely a múló fizikai örömöket is magába foglalja.

Az EzoTaro számmisztika® kapcsolati elemzése természetesen nem csak párkapcsolatnál alkalmazható, hanem bármilyen egyéb kapcsolatnál is, legyen szó szülő-gyerek, főnök-beosztott kapcsolatról, vagy éppen barátokról.
A kapcsolati elemzéshez szükség van a résztvevő felek mindegyikének a teljes elemzésére, beleértve egy mátrixot, amelyből kiolvasható, hogy az adott személynek hol vannak belső konfliktusai. Pl. a gondolkodásmódja 1-es, az érzelmei 6-os minőségű. Ebben az esetben sokszor egy belső ellentét áll fenn, mert a gondolkodása azt sugallja, hogy „nekem nagyon fontos, hogy …”, de cselekvéskor ennek a gondolatnak az ellentétét teszi, és nem önmaga, hanem pl. a párja érdekei szerint cselekszik. Ez belső konfliktust, elégedetlenséget szül. Ha adott személy egy ilyen belső konfliktussal megy bele párkapcsolatba, a szerelem elmúltával (amikor tudva lévő, hogy én-határaink egy időre majdnem teljesen leomlanak), ez a belső diszharmónia kilép a külvilágba. Ennek megnyilvánulási formája többféle lehet, pl. ilyenkor kötünk bele párunkba lépten-nyomon, semmi nem jó, amit és ahogy csinál. Az önmagunkkal való belső elégedetlenséget külső bűnbakot keresve éljük meg. Persze ennek az összes következményével, aminek vége nem egyszer a párkapcsolat, ill. több párkapcsolat széthullása. De ugyanezen okból – nevezetesen az önmagunkkal való elégedetlenség okán – bomlanak fel egyéb kapcsolataink is.
A kapcsolati elemzéshez tehát szükség van mindkét fél belső dinamikát leíró mátrixára, másrészt készül egy összevetés az elemzendő felek között, szintén egy mátrix segítségével. Így válik láthatóvá, hogy pl. a munka életterületével kapcsolatban hogyan tudjuk egymást segíteni. Tegyük fel, hogy párunknak a munka területére 3-as minőség jellemző, akkor abba tudunk neki segíteni, hogy bátorítjuk kreativitása kibontakoztatására. Vagy ha tudjuk, hogy főnökünkre a munka területén 4-es minőség jellemző, akkor jobban el tudjuk fogadni őt azzal a tulajdonságával, hogy mindent alaposan megszervez, megtervez és a mi spontaneitásunknak csak igen kevés teret enged.
A kapcsolati elemzés tehát mérhetetlenül sok segítséget nyújt számunkra önmagunk és társaink megértéséhez, megkönnyítve ezzel a valódi elfogadáson alapuló toleranciát.

Batta Éva
számmisztikus, L élekrestaurátor
további weboldalai
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com

További oldalak az EzoTaro számmisztikáról®

Ön jelenleg itt van!


A számok mennyiségével nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.
Az EzoTaro számmisztikai® sorselemzés egy lehetőség az Ön kezében, amit ha figyelmesen elolvas most, és akár később többször is, segítségére lehet abban, hogy rátaláljon arra az útra, amely egyedül az Öné, mert Isten-Emberré válásának útját senki más, csak egyedül Ön ismerheti, hiszen Ön maga az ÚT.