EzoTaro Számmisztika®

Ezen az oldalon példaelemzéseket olvashat Kedves Látogatóm! A számok teljesen átszövik életünket, akár, mint mennyiségről, akár, mint minőségről van szó. Így nem csoda, hogy a számok annyi mindenre utalnak. Figyelemfelkeltőek, figyelmeztetőek a jelen történéseit illetően, az elemzés - mint pl, az EzoTaro számmisztika® - tükröt tartanak nekünk és felfedik lehetőségeinket. Más szavakkal: hozzásegítenek a valódi önismerethez - ha készen vagyunk rá - és rávilágítanak azokra a feladatainkra, amelyek MAGságunk kiteljesedése felé visznek. (Még akkor is, ha ezt egószinten szenvedésként éljük meg!)

SZÜLETÉS ELEMZÉS

Az első példa legyen egy születés, amelynek dátuma: 1982-11-14. A négy egyessel a baba nagyon erős kezdeményezésre, vezetői ambíciókra utaló energiát hozott szülei számára. A 11-es mesterszám intuíciót, valamint tisztánlátást jelez. A tisztánlátás elsősorban a földi, racionális látást jelenti, aminek nagyon kevesen vannak birtokában, mivel ennek akadályai a pszichés betegségek, komplexusok, végső soron az egotudat jelenléte. Itt tehát a baba a magával hozott energiával szüleit presszionálta egy tisztább látásmód elérésére. Felhívja szülei figyelmét az éntelenség fontosságára, mivel ez a kritériuma a valódi, spirituális tisztánlátásnak, valamint utalás történik hivatásváltásra a magánszférában vagy a közszférában. A 8-assal erőteljes életenergiát hozott a családba, mely lelki tartást, és anyagi jólétet is jelez. (A család életében valóban jólét és jóllét következett be.) A 2-es minőség a kapcsolatok, a párkapcsolat fontosságára hívja fel a figyelmet, míg a 4-es a racionális, strukturált gondolkodásra, tervezésre, valamint az ideák, álmok, elképzelések megvalósítására. A 8-as és a 2-es együtt utalhat közös családi vállalkozásra, mely anyagi sikerrel járhat. Egy gyermek születése a szülők számára egyébiránt mindig komoly tanulási feladatot hordoz magában, pláne, ha az elsőről van szó. A felelősség nagymértékben megnövekszik, de a közfelfogás inkább a gyermek iránti felelősséget helyezi előtérbe, holott a szülők felelőssége önmaguk és egymás felé legalább ilyen szintű növekedést kell, hogy mutasson. Összességében a baba születése felhívás szüleinek egy magasabb tudatossági szint elérésére, ahol az egonak már vajmi kevés beleszólása van az ügyek intézésébe, valamint a hivatás fontosságára, ami nem személyhez, családhoz kötött, hanem ezeken túlmenően a közösség, az emberiség javát szolgálja.

Természetesen az életesemények a család minden tagjára hatással vannak, hiszen az az energia, amit a baba születésével magával hoz, mindenkire hat. Ám mindenkire másképp, más területen és más intenzitással. Ez az egyes családtagok élethelyzetére vonatkoztatva deríthető ki.

TELEFONSZÁM ELEMZÉSE

A második legyen egy telefonszám: 423-1144
Azonnal szembeötlik egy erőteljes presszió, mely a racionalitás, strukturált gondolkodás irányába hat, és ösztönzi a szervezést, elemzést, tervezést. Kiegészítésképpen azonban mindenféle kapcsolatot, párkapcsolatot is támogat, vagyis a vezető, kezdeményező attitűd mellé, támogatást, segítést rendel. Ebben a telefonszámban két mesterszámot is találunk, amelyikből az egyik a gyors, intuitív gondolkodásra utal, míg a másik a racionális, lépésről-lépésre kidolgozott tervek megvalósítását, a teremtés magasabb szintjét jelzi. Mindezeket támogatja egy igen fejlett kommunikáció, mely nem csak a beszédet jelenti, hanem a képi megjelenítést, a metakommunikációt, és minden olyasmit, amit ma ezzel a szóval jelzünk.

NÉVELEMZÉS

Harmadik példánk névelemzés: Erzsébet (10/1)
Erős és mélyről jövő szabadságvágy jellemzi, fontos neki a vallás, hit és tudatosság, erkölcs. Modern, haladó szemléletű, a változás körül zajlik az élete. Azonban ugyanilyen fontos számára a családról való gondoskodás, a szeretet, barátok. Intuitív és ösztönös, művészi hajlamai vannak. Ez a két – látszólag ellentétes – minőség határozza meg az életét. Amíg „feljebb lépve” nem tudja megélni, hogy szabadon szeressen, és szabadon legyen gondoskodó, addig ez komoly belső konfliktusokat eredményezhet. Ez a típus rendkívül önálló, leleményes, erős lelki tartással rendelkezik. Egyaránt hallgathat intuíciójára és ösztöneire. Az Élet anyagi oldalát megtapasztalva találja meg a végtelenségben a múlandó és a maradandó értékeket, miután rájön, hogy mindkettőnek helye van ebben a mi poláris világunkban. Érzelmileg, lelkileg szélsőségeket él meg, ami vonatkozik a munkával való kapcsolatára is. Ha valami lelkesítő dologért munkálkodik, könnyen háttérbe szorulhatnak más dolgok, és olyan munkatempót diktál, aminek mások nem biztos, hogy megfelelnek. Van benne racionalitás, fegyelem, kitartás, de ha ezeket túlzásba viszi, merev, görcsös lehet. Én-tudata erőteljes változáson megy át.

RENDSZÁM ELEMZÉSE

Végül negyedik példánk egy rendszámtábla elemzése: CIJ 679
Felfelé ívelő számsor, amely a dolgok jó és szerencsés kimenetelét jelentik. Ennek feltétele, hogy azokból az eseményekből levonja a megfelelő tanulságot, amelyet útközben tapasztal. Az autó a mozgást, az úton levést jelenti, szó szerint és jelképesen is. Személyiségként nézve Önt jelenti, aki vezeti a járművet valahová, valamilyen célt akar elérni, és útközben történnek a „bonyodalmak”. Ezeknek figyelmeztető, felhívó jellege van arra nézve, hogy jó úton halad-e, illetve sok esetben azt jelenti, hogy lassabban vagy gyorsabban hajtson. Ez a rendszám jelzi a család, a barátok, a szépség fontosságát, ugyanakkor felhívja a figyelmét arra, hogy a szerzett benyomásait, tapasztalatait visszavonulva fel kell dolgoznia, mielőtt tovább halad, hogy így ránézve életére, azt felülről, a lélek szintjéről ránézve tisztábban láthassa. A többletenergia erre fel is hívja a figyelmét. Ön jó úton jár, ha nem hagyja, hogy mások irányítsák az életét, illetve nem enged teret, az ún. fatalista gondolkodásmódnak, mondván: ez a sorsom. Sorsunkat tudatosan mi irányítjuk, csak nem ego-, hanem lélekszinten, így teljesítve be sorsunkat.

További oldalak az EzoTaro számmisztikáról®

Ön jelenleg itt van!

„Azt mondják, Püthagorasz … azt tanította, hogy minden létező alapelve és kezdete a szám.” (Hamvas Béla)

További elemzések olvashatók:
Magyarország elemzése
ÉLET Magazin elemzése
Cégelemzés: EzoTaro OdaFigyelő III. évfolyam/19. szám, 2012. február
További elemzések az EzoTaro OdaFigyelő számaiban.

JOGI NYILATKOZAT

Az EzoTaro Számmisztika a Magyar Szabadalmi Hivatal által, szakirodalmi műként oltalomba került. Nyílvántartási száma: 000880 és 002955.

A számok mennyiségével nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.
Az EzoTaro számmisztikai® sorselemzés egy lehetőség az Ön kezében, amit ha figyelmesen elolvas most, és akár később többször is, segítségére lehet abban, hogy rátaláljon arra az útra, amely egyedül az Öné, mert Isten-Emberré válásának útját senki más, csak egyedül Ön ismerheti, hiszen Ön maga az ÚT.
Batta Éva
számmisztikus, Lélekrestaurátor
további weboldalai:
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com