Sophie :

ÉBREDÉS
1998-2002

Az oldal tartalma

Ébresztő
Vulkán
Szeretném
Hagyd, hogy éljek!
Fohász
Útmutató
Változó
Mintha ...
Ellentétes érzések a várakozásról
Önvallomás
Játszma - holnap is
Egyedül
Köd
Új csend
Hajnalodik
Periodikum
Nem biztos
Ön itt van most
Mit jelent az ébred, ébredés?
ÉBRED:
(1) Többé - kevésbé öntudatlan állapotból öntudatra jut. (Valaminek a tudatára jut.)
(2) Rájön, hogy valamilyen helyzetben vagy valaminek a birtokában van. (Erejének tudatára ébred.)
(3) A téli vagy az éjszakai csend, mozdulatlanság után ismét az élet jeleit mutatja. (Ébred a város.)
ÉBREDÉS: újjászületés, megújhodás.
Mit jelent a SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS?
Valódi önmagunkra eszmélést.
Ha ébredünk, abból következik, hogy eddig aludtunk.
Mit jelent ez?
Hazugságban éltünk, nem láttuk, nem látjuk tisztán sem önmagunkat, sem másokat, sem a minket körülvevő világot.
Mit jelent a SPIRITUALITÁS?
Tisztánlátást jelent, a valóság látását, az öncsaló hazugságok helyett.
Kulcsfogalmak:
Spirituális ébredés, az önismeret két szintje: egotudat és lélektudat, „ki vagyok én?”, öntudat és öntudatlanság, tudatosság, lélekerő, csend, mozdulatlanság, lélek és egó egyensúlya, figyelő vagy tanú, valóság látása és a spirituális szem, spirituális út, kereső, változás, lelki fejlődés.

Ébresztő

El kéne dönteni végre mit akarunk
hisz utcára nyílik minden ablakunk
érdemes lenne azt fontolgatnunk
vajon milyen lehet Belső Önmagunk?

Mit akarunk mi itt valójában?
Leéljük életünk lóhalálában?
S halálos ágyunkon jut eszünkbe:
nem úgy éltünk, hogy „Mindörökre”?

Összegyűjtöttünk mindent, amit lehetett
de azért Önmagunk lehet elégedett?
Tényleg nem akarunk többet
mint ezt az 50-70 évet?

Biztos nincs más, amire oda kell figyelni?
Biztos lehetetlen néha megállni?
Biztos, hogy valamit nem kellett volna
valakinek elmondani néhány szóban?

Biztos, hogy föltettünk minden kérdést?
Biztos, hogy mi arathattuk le a vetést?
Biztos, hogy életünk azt bizonyítja
hogy érdemesek vagyunk halálunkra?

Vulkán

Egy vulkán tetején ülök
alattam mozog a hegy gyomra
zúg, fortyog belseje
tűzcsóvák robbannak belőle.

Kitörni készül
teste megfeszül
a gázok összecsapnak
kénkövek izzadnak.

Átjárja bensőmet
félelmetes ereje
az energiák harcolnak
míg együtt felrobbannak.

Tüzet okád a vulkán
feszültség vonaglik arcán
az újabb lökések megremegnek
s a vulkán könnye megered.

Lávaesőt sír
a feszültséggel nem bír
tüzes folyamát az égre lövelli
a Kozmikus Istennek kegyelmét kéri.

Szeretném

Szeretném, ha általam
szólnál hozzám
Szeretném a fészket
s benne puha párnám

Szeretnék a kert végében
csendben megpihenni
Szeretnék már
saját magányomra lelni

Szeretném a vidámságot
színt és Életet
Szeretném a nyugodt csöndet
és a Végtelent

Szeretnék a vágyak szárnyán
pille – könnyen átrepülni
Szeretném a hegyet – völgyet
s az óceánt is megkerülni

Szeretném a nagyvilágot
mindenestől megismerni
Büszke szóval, hangos szóval
örömömet szétkürtölni

Hagyd, hogy éljek!

A szél kertembe fújt egy magot.
Gyönyörű virág lett belőle.
Napsütötte, szélvédett helyre ültettem.
Egy hét múlva megfakult a fénye.

Fohász

Köszönöm, hogy nekem nyílsz
színpompás kis Virág.
Tudod, én majd mindig nagyon vigyázok Rád.

Jaj, csak meg ne bántsalak,
nehogy bezárd szirmodat!

Útmutató

Játszottam a Sorssal társasjátékot.
Kérdeztem tőle: mit tegyek,
hogy szétszaladt énem összeszedjem?
S Ő válaszolt:
„Haladj az Úton csak tovább,
ne keress mást, csak énedet.
A végén a többit magadnál megleled. „

Változó

Egyszer fenn
Egyszer lenn
Egyszer kinn
Egyszer benn
Egyszer fény
Máskor éj
Egyszer szép
Aztán rém
Egyszer sír
Máskor hív
Ámde old
- És akkor köt

 

Egyszer öl
Aztán él
Egyszer fél -
- De mégis kér
Egyszer fenn
Egyszer lenn
Egyszer kinn
Egyszer benn
Egyszer téved
Máskor éled
- Életedet
Benne éled

Mintha ...

Mintha másképp
mennének az ügyek:
egyszerűbben
gördülékenyebben.

Valami megszakadt
valami elmaradt
valami meghasadt
valami áthaladt.

Valami eltűnt
valami feltűnt

valami elmúlt
valami átalakult.

Valami szép lett
valami könnyű lett
valami szárnyra kelt
valami más lett.

Valaki elment
valaki meglelt
valaki éltet
valaki meglett.

Valaki más lett…
Valaki EGY lett.

Ellentétes érzések a várakozásról

Olyan közömbös
olyan nyugodt
nincs és mégis van
mozdulatlan és hullámzó
hűvös és izgató
megfoghatatlan
és nyilvánvaló
sejtelmes és ködös.

Olyan közömbös.


Szürke és áttetsző
fénylőn sötétlő
mozgó, nyugodt valami
olyan, mint a semmi.

Van és még sincs
hív, de nem int
becsukódik és kinyílik.

Ha fényt kap, megjelenik.

A valóság riasztó, ezért átaludjuk az ébredést.(Sophie)

Önvallomás

Zárt kapuk mögött élek
több, mint negyven éve.
Volt idő, mikor szerettem volna kitárni.
Vagy mégse?
Vártam, hogy valaki meglelje a kulcsot
- legalább egyet -
s megtalálja nálam a lelkem.
Vagy nem?
Szeretném-e egyáltalán?
Már nem tudom.
Ám mivel az égiek
humorérzékkel áldottak meg
így hát verset írok.
S Te találd ki, hogy én ki vagyok?

Játszma - holnap is

Alig ismerek imát
nem ismerem a Bibliát
csak járom lelkem poklát
és kérem magamtól a megbocsátást.
Fölhozom a pokolból, amit tudok
akkor végre megszabadulok.
Régóta játszom ezt a játszmát
hogy fölhozzam önmagam átkát.
Örömmel számolnék be
hogy végre vége.
De nem tudok.
Hát sose jutok a végére?

Egyedül

Csukott szemmel bámulnak rám az ablakok
karonfogva sétálgatnak a párok.
Egyedül vagyok.

Fölnézek az égig érő házakra
porrá éget törpeségem tudata.
És mégis.

Hálafa nő a szívemben
szeretet lebben észrevétlen
könnyes szemmel imát motyogok:
csoda, hogy Ember vagyok.

Köd

Köd előttem, köd mögöttem
köd fejemben, ködös lelkemben.

Ködből van a szeretet
illúzióból a valóság
holt történetek zsonganak fejemben
holt lelkekkel játszom szüntelen.

Illúzióból nyerték életüket
illúzióból van a tejüveg
s mivel nem látok tisztán
holtakkal társalgok némán.

Szürkeségben játszik minden
szürke az égbolt s az élet
szürkék a fák s a természet
szürke kerékbe törtem szürke énem.

Látod-e? Szürke lelkemben
szürke világ éled
szürke szirmát bontja
szürke szélnek.

A szürkeség oldószere átitat mindent
szürke az éltem, szürke a végzet.
Szürke a szemfedőm, szürke a lényem
színtelen világomban ködszerű minden.

*****
Pedig az ablakon túl, ott integet az élet
nem hív, de varázsolna, átfogna, ringatna.

Új csend

Tegnap fenyegető volt a csend
viharfellegekkel beterített
vészjósló volt és hangtalan
a jövő lett tőle bizonytalan.

Ma rám borult és átölelt
hívott és visszatett
fölemelt és eldobott
azután babusgatott.

Furcsa mélység van mögötte
selymes fényét feketén szőtte
nem mozdul rá a gondolat
tiszta értelem rá nem tapad.

Nem fogható égi fénnyel
nem szőhető földi szívvel
nem érthető ember-ésszel
nem érhető ember-kézzel.

Mélyen lent a szintek alatt
- hová nem hatol be a nap –
titok lappang éj-sötétben
sejtelmesen fénylő-kéken.

Titok lappang odaát
nem nyílik a külvilág
nem fedi fel ősi titkát
csak felajzza arany íját.

Hajnalodik

Virág bontja sorban szirmát
csend lényegül a békén át
napfény tűz a végtelenben
kristály - pára lassan lebben.

Fény ragyog át már a ködön
életnedv járja át a bőröm
szivárvány a szemöldököm
Buddha ül a köldökömön.

Tűnik már a gonosz varázs
lelkem le a mélybe ás
onnan hozza felszínre:
szellem-tudását az ég küldte.

Csillámporok száguldanak
vége lesz az éjszakának
vége lesz a vaksötétnek
átragyognak halvány fények.

Lelkem indul csillag-útján
pirkad az ég éjfél után
közeleg a derengő hajnal
követi a fényes nappal.

Periodikum

Gondolkodsz és cselekszel
a cselekedet visszahat
így változtatod utadat.

A változás spirálja
halad tovább
a világ meg nem áll.

Reggel új gondolatra ébredsz, mely
meghatározza cselekvésed
s e cselekvésből más gondolat születik.

Íme a változás
íme a körforgás
íme a születés és a halál.

Nem biztos

Nem vagyok biztos magamban
nem biztos, hogy a Szeretet hozott a világra
nem biztos, hogy szeretni tudom önmagam
nem biztos, hogy nem leszek társtalan.

Nem biztos, hogy tudok-e úgy élni
hogy örömmel menjek meghalni
és elmondhassam magamról:
mindent kihoztam magamból.

Nem biztos semmi, csak a változás
nem biztos, hogy kell minden állomás
nem biztos semmi, csak a bizonytalan
nem biztos, hogy felismerem ősmagam.

Nem biztos, hogy egyenes úton haladok
lehet, hogy néha kitérőt hagyok
biztos egyedül a nem biztos
és az, hogy nem maradhatok…

Nem baj! Vigyáznak rám az Angyalok!


A versek az Élet különleges gyöngyszemei, és könnyen beleférnek az ezotéria tárgykörébe. Merthogy a versek is "titokzatosak", akárcsak az ezotériához tartozó szellemi tanítások. A verset ugyanúgy nem lehet ésszel felfogni, mint az ezotériát. Az oldalon, az Ébredés ciklus a következő verseket tartalmazza: Ébresztő, Egyedül, Ellentétes érzések a várakozásról, Fohász, Hagyd, hogy éljek!, Hajnalodik, Játszma - holnap is , Köd, Mintha ..., Nem biztos, Önvallomás, Periodikum, Szeretném, Új csend, Útmutató, Változó, Vulkán.
A versek az érzelmeinkhez, sőt, közvetlenül a Lelkünkhöz szólnak. Ezért Te, Kedves Olvasóm, mielőtt verset olvasnál, lazulj el, zárd be az elméd, viszont a szíved tárd ki, amennyire csak képes vagy rá. És hagyd, hogy a vers elmondja Neked azt, amire éppen szükséged van. Nagyon kellemes és hasznos időtöltést kívánok sok szeretettel: Sophie


Ha tetszettek a verseim, látogasd meg az EzoTaro kártyák oldalamat, mert ott is találsz még verseket - a kártyákon. Abban a különleges kegyelemben részesültem a Teremtő által, hogy megalkothattam páratlan verses kártyáimat. Várlak szeretettel az EzoTaro kártyák oldalamon!

Sophie további weboldalai, mint EzoTaro
E-mail: ezotaro22@gmail.com
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.lelekrestaurator.info
Web#3: http://www.ezotaro.odafigyelo.com